(+051) - 38436334 talayebazr_aria@yahoo.com

مجتمع کشاورزی، دامداری و دامپروری عبدالرضا خزاعی

تولید بیش از 15 هزار تن سیب زمینی بذری و خوراکی در سال و پیشرفت در زمینه تولید و تکثیر بیش از ده رقم سیب زمینی بذری و تکثیر گیاهچه سیب زمینی در آزمایشگاه کشت و بافت کوروش و تولید مینی تیوبر و همچنین کشت بیش از 30 هکتار زعفران و کشت بیش از 20هکتار گل محمدی و کشت جو و گندم در سطح 300 هکتار. پرورش بیش از 5 هزار دام و تولید سالانه بیش از 100 تن گوشت در بخش دامپروری و در بخش دامداری با تاسیس یک واحد گاوداری 1500 راسی شیری و تولید روزانه 20 تن شیر به فعالیت خود ادامه داده و با تاسیس یک واحد کارخانه شیر و لبنیات فعالیت خود را گسترده تر کرده است.